ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Компанія «World Forex», у подальшому іменована Компанія, надає послугу з проведення конверсійних (обмінних) операцій на валютному ринку Forex, CFD акцій, індексів, металів, бінарних опціонів фізичній особі (у подальшому Клієнту)в порядку і на умовах даної Угоди. Оферта набуває чинності з моменту відкриття Клієнтом торгівельного рахунку і переказу фінансових коштів на рахунок/ рахунки Компанії для забезпечення мінімального торгівельного депозиту.1. Порядок розрахунків

 • 1.1. Клієнт відкриває/ реєструє самостійно рахунок на сайті Компанії (в Кабінеті Трейдера). В результаті реєстрації Клієнту виділяється номер торгівельного рахунку (логін) та два паролі (торгівельний пароль та пароль інвестора). Факт передавання Клієнту вказаних даних (логіну та паролів) являється Акцептом даного Договору і моментом набуття чинності його положень.

 • 1.2. Клієнт поповнює торгівельний рахунок протягом 30-ти календарних днів з моменту його відкриття на суму, не меншу за визначену умовами для відповідного типу рахунку (мінімальний початковий депозит).

 • 1.3. Компанія має право закрити/ анулювати рахунок із нульовим балансом, якщо строк існування рахунку з даним балансом перевищує 15 календарних днів. Компанія має право закрити/ анулювати рахунок із будь-яким балансом, якщо невикористання балансу та його існування з даним балансом перевищує 90 календарних днів, відправивши Клієнту попереднє сповіщення. Компанія забезпечує повернення коштів по платіжним реквізитам Клієнта, які були використані останніми при переказі ним коштів на торгівельний рахунок або при їх виведенні, якщо інші реквізити не були надані Клієнтом протягом 5-ти днів після відправлення Клієнту сповіщення про закриття рахунку.

 • 1.4. Клієнт має право зняти зі свого торгівельного рахунку суму, яка не використовується для покриття маржі.

 • 1.5. Клієнт оформлює заявку на зняття коштів в Кабінеті Трейдера у електронній формі. При одержанні від Клієнта платіжної заявки сума, що знімається з торгівельного рахунку, вираховується із балансу торгівельного рахунку Клієнта.

 • 1.6. Переказ коштів за реквізитами Клієнта здійснюється протягом двох банківських днів після одержання заявки від Клієнта. Переказ коштів за заявками, що не по’вязані із торгівельною діяльністю (п. 4.13), здійснюється протягом десяти банківських днів після одержання заявки.

 • 1.7. Клієнт отримує реквізити Компанії для здійснення переказу з ціллю поповнення торгівельного балансу на сайті Компанії або оформлює заявку на поповнення в електронній (відправленої за допомогою інтерфейсу сайту Компанії) або у письмовій формі.

 • 1.8. При поповненні рахунку, Клієнт використовує поточні реквізити Компанії, отримані лише на сайті компанії у день здійснення платежу. Поточними вважаються реквізити, отримані не раніше, ніж за 24 (двадцять чотири) години до здійснення платежу. Компанія не несе відповідальності за кошти, які були переказані Клієнтом на рахунки та за реквізитами, що відрізняються від поточних, не здійснює розшук та повернення платежу Клієнта, а також зарахування даних коштів на торгівельний баланс Клієнта. Виписка рахунків на поповнення торгівельного депозиту, а також одержання поточних реквізитів виконується у відповідному розділі в Кабінеті Трейдера у день здійснення платежу.

 • 1.9. Витрати виведенню-введенню коштів бере на себе Клієнт. До даних витрат відносяться комісійні за перерахування коштів в платіжних системах (за тарифами платіжних систем) або при переказі іншим способом.

 • 1.10. При поповненні балансу торгівельного рахунку за допомогою електронних платіжних систем (WebMoney, Yandex Money, RBKMoney, ZPayment та інших), Клієнт має право замовляти виплату за реквізитами тієї платіжної системи, за допомогою якої здійснювалось поповнення торгівельного рахунку, у відповідній валюті. У випадку зняття коштів, отриманих як прибуток від торгівельних операцій, можливе замовлення зняття в інших платіжних системах та/ або в інших валютах.

 • У рамках політики AML, направленої проти легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, Компанія має право відмовити у переказі коштів за реквізитами, що не відповідають тим, з яких здійснювалось поповнення торгівельного рахунку. Дана відмова не означає відмову Компанії від зобов’язань по виплатам, але трактується як захід безпеки, пов’язаний з можливим хибним вказанням Клієнтом реквізитів для отримання коштів. Компанія може запросити інформацію, що підтверджує правильність реквізитів та їх належність Клієнту.

2. Відповідальність Компанії та Клієнта

 • 2.1. Клієнт сповіщається і згоден з тим, що Компанія не несе відповідальності за дії або бездіяльність Клієнта при здійсненні конверсійних операцій. Відповідальність за стан торгівельного рахунку покладається на Клієнта.

 • 2.2. Компанія зберігає за собою право змінювати цей Договір, повідомивши Клієнта не менш ніж за 2 робочих дня до введення змін в дію. Сповіщенням також вважається розміщення інформації на центральній сторінці сайту на період не менший ніж 3 дні, а також в персональному інтерфейсі Кабінету Трейдера.

 • 2.3. Всі повноваження та обов’язки Компанії та Клієнта являються актом тривалої дії, до одержання від Клієнта сповіщення про припинення дії цієї Угоди або закриття торгівельного рахунку.

 • 2.4. Компанія не бере на себе відповідальності за невиконання будь-яких зобов’язань, пов’язаних із якістю проходження інформації по мережі Інтернет до терміналу Клієнта, а також у зв’язку із використанням інформації та програмного забезпечення, а також інтерфейсів сайтів, що не належать Компанії.

 • 2.5. Клієнт усвідомлює, що: будь-які ринкові рекомендації та інформація, яка передається Клієнту Компанією, її представниками та третіми особами, не означає пропозицію здійснити операцію/ трансакцію.

 • 2.6 Клієнт усвідомлює, що:

 • а). будь-які платежі, здійснені Клієнтом за реквізитами, одержаними ним раніше, ніж за 24 години до здійснення платежу або не на сайті Компанії у відповідних розділах і які відрізняються від поточних реквізитів Компанії, не тягнуть за собою відповідальності Компанії та зобов’язань по розшуку, поверненню та нарахуванні даного платежу на торгівельний баланс Клієнта;

 • б). будь-які дії, вчинені Клієнтом або третіми особами (з вини Клієнта або за його участю), що дестабілізують роботу Компанії, її служб, обладнання або програмного забезпечення, можуть призвести до відмови Компанії (на підставі приватного права) у обслуговуванні поточного торгівельного рахунку Клієнта із повною виплатою суми, що залишається на торгівельному балансі при відсутності відкритих ринкових позицій. Клієнт сповіщається Компанією про причини даного рішення в обов’язковому порядку. Компанія також має право відмовити даному Клієнту у подальшій реєстрації та обслуговуванні нового торгівельного рахунку.

 • 2.7. Клієнт заявляє та гарантує, що:

 • а). Клієнт при здоровому глузді, повнолітній та фінансово спроможний;

 • б). Клієнт у змозі торгувати на ринках Forex і CFD;

 • в). Інформація, що надається Клієнтом Компанії, являється правдивою та коректною. Про всі зміни такої інформації Клієнт повідомляє Компанію протягом однієї доби з моменту її зміни.

 • г). E-mail, вказаний Клієнтом, не являється поштовою адресою загального або спільного користування з третіми особами. Надходження всіх повідомлень, прохань, претензій та інформації – відбуваються від імені Клієнту та являються достовірними.

 • д). Клієнт ознайомився та приймає умови, описані у політиці AML Компанії з протидії легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, і у випадку необхідності готовий надати документи, що ідентифікують його особу, і також підтвердити справжність власника банківської карти або інших платіжних реквізитів.

3. Про ризик Клієнта

 • 3.1. Клієнт розуміє, що ризик збитків може бути досить значним. Клієнт повинен проаналізувати свої фінансові можливості до здійснення торгівельних операцій.

 • 3.2. Клієнт усвідомлює, що може повністю втратити первинні кошти та будь-які додаткові кошти, які використовуються в процесі торгівлі на ринку.

 • 3.3. Клієнт згоден з тим, що Компанія не несе відповідальності за збитки Клієнта, спричинені прямим або непрямим чином тими обмеженнями, що накладають уряд, валютні або ринкові правила, призупинення торгів, військові дії або інші умови, які зазвичай називають «форс-мажорними» і які не є підвладними контролю з боку Компанії.

 • Компанія не відшкодовує Клієнту недоотриманий прибуток або понесені збитки, а також моральну шкоду, якщо предмет відшкодування пов'язаний з невиконаними діями або намірами Клієнта здійснити будь-яку дію у майбутньому.

 • 3.4. Клієнта проінформовано про додаткові ризики, пов’язані з особливостями функціонування електронних торгівельних систем, проблемами вузлів зв’язку мережі Інтернет.

 • 3.5. Клієнт несе всю відповідальність за ризики, що пов’язані із зберіганням даних доступу до торгівельного рахунку та зобов’язаний запобігти можливості доступу третіх осіб до торгівельних пристроїв. Втрати та ризики Клієнту, пов’язані з відновленням доступу до торгівельного рахунку, не покладають зобов’язань на Компанію, окрім надання нових даних доступу Клієнту за умови достатньої та однозначної ідентифікації Клієнта як власника даного рахунку.

 • 3.6. Клієнт підтверджує, що починаючи здійснення торгівельних операцій з реальними грошовими коштами:

 • а). ознайомлений та розуміє принципи роботи міжнародного ринку Форекс у обсязі, достатньому для здійснення операцій (за інформацією статей, розміщених на сайті Компанії, а також сторонніх джерел, доступних у мережі Інтернет);

 • б). ознайомлений та розуміє принцип роботи плеча при здійсненні торгівельних угод;

 • в). ознайомлений із функціями торгівельного терміналу, описаними у файлі довідки (доступ по клавіші F1 в торгівельному терміналі);

 • г). розуміє принципи формування цін на ринку Форекс та знайомий з особливостями побудови графіків в торгівельній платформі;

 • д). пройшов необхідну підготовку, здійснюючи торгівельні операції з віртуальними коштами на демонстраційному рахунку нашої Компанії протягом не менше одного місяця.

 • Умова проходження попередньої підготовки не є обов’язковою, а лише вказує на можливу відсутність розуміння і оцінки ризиків Клієнта, який не має практичного досвіду здійснення угод.

 • е) усвідомлює , що значно підвищує ризики втрат грошових коштів на торгівельному рахунку (до 100%) при здійсненні операцій (відкриття ордерів) без використання рівнів обмеження збитків (StopLoss) та рівнів фіксування прибутку (TakeProfit), а також при використання більше ніж 20% вільних коштів у якості заставних для здійснення операцій.

4. Правила укладання угод

 • 4.1 Клієнт, використовуючи електронний доступ може давати тільки наступні розпорядження торгівельного характеру:

 • - OPEN - відкрити позицію;

 • - CLOSE - закрити позицію;

 • - Встановити (видалити, змінити) ордери Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop.

 • Ніякі інші розпорядження не допускаються і автоматично відхиляються.

 • 4.2. Підтверджене розпорядження на відкриття/ закриття позиції не може бути відмінене, змінене або відкликане.

 • 4.3. Угода здійснюється за пропонованими Клієнтом цінам Bid / Ask, які він бачить у вікні клієнтської частини торгівельного терміналу. Клієнт протягом торгівельної сесії обирає бажану операцію та робить запит на підтвердження ціни Дилером.

 • 4.4. При зміні ціни під час виконання запиту або у випадку збільшення волатильності ринку, Дилер має право запропонувати Клієнту нову ціну, при цьому час відповіді Дилера може збільшитись до появи визначеності у ціні. Якщо запропонована ціна не задовольняє Клієнта,- він має право відмовитись від запропонованої ціни.

 • 4.5. Дилер має право відхилити запит Клієнта на відкриття позиції, якщо вільна маржа менша за маржу, необхідну під забезпечення даної позиції.

 • 4.6. Відкладені ордери (Sell Limit, Buy Limit, Sell Stop, Buy Stop) а також ордери Stop Loss і Take profit по торгівельним інструментам Forex і CFD на акції виконуються за заявленими цінами Клієнта за першим торканням ринкової ціни, окрім ситуації, коли ціна відкриття ордеру формується в момент початку торгівельної сесії або у випадку різких змін курсу фінансового інструменту (наприклад, при виході фінансових новин). У даній ситуації відкладені ордери виконуються за заявленими цінами Клієнта, якщо перший тик виявляється меншим, ніж на відстані 10 пунктів від заявленої ціни. В іншому випадку Компанія має право виконувати ордери за ціною наступного тику.

 • 4.6.1. На рахунках W-ECN розмір кредитного плеча 1:500 зменшується до рівня 1:200 при досягненні обсягу позицій 20 (та більше) лотів, та до 1:100 при 50 (та більше) лотів.

 • 4.6.2. Максимальний сукупний об’єм позицій при плечі 1:500 для торгівельних рахунків W-PROFI складає 5 лотів. Для торгівельних рахунків W-CENT - 500 лотів.

 • 4.6.3. Компанія має право збільшити параметр Limit & Stop рівнів для ордерів фінансових інструментів до 20-ти пунктів на період виходу важливих економічних новин. Початком періоду зміни рівнів вважається час, не менший ніж за 10 хвилин до виходу новин.

 • 4.6.4. Компанія має право збільшити величину спреда, а також параметр Limit & Stop рівнів для ордерів деяких фінансових інструментів в періоди низької волатильності ринку.

 • 4.7. Дилер залишає за собою право не виконувати ордер або переглянути ціну відкриття (закриття) ордеру у випадку технічного збою торгівельної платформи, що вплинув на потік котирувань по фінансовим інструментам, а також у випадку інших технічних збоїв.

 • 4.8. Клієнт не має права змінити або видалити діючі або відкладені ордери, якщо ціна досягла рівня виконання ордеру.

 • 4.9. Примусове закриття відкритих позицій (Stop Out) на рахунку Клієнта відбувається при досягнені 5% (п’яти відсотків) значення Margin Level. Однак, при наявності більше трьох відкритих позицій, Компанія залишає за собою право, при досягненні Margin level 10% (десяти відсотків), закрити частину самих збиткових із них, щоб уникнути негативного балансу на швидкому (волатильному) ринку.

 • 4.10. Підставою для призупинення роботи Компанії або перегляду укладених угод будуть являтися: несправності у роботі постачальників послуг Інтернет зв’язку, збої інформаційних потоків, хакерські атаки та інші протиправні дії у відношенні серверів та обладнання Компанії, форс-мажорні обставини, а також призупинення торгівлі на фінансових ринках, що зачіпає фінансові інструменти, які використовує Компанія.

 • 4.11. Компанія має право переглянути (змінити) торгівельну операцію у разі виявлення програмних збоїв протягом 5-ти торгівельних сесій з моменту виявлення збою. При цьому Клієнту надаються дані з історії як мінімум 2-х незалежних джерел котирувань.

 • 4.12. Клієнт погоджується з тим, що Компанія має право відмінити торгівельний результат по угодам Клієнта у випадку систематичного використання торгівельної стратегії, при якої час між відкриттям і закриттям ордеру (або відкриттям зустрічного, повністю або частково локуючого ордеру) не перевищує двох хвилин.

 • 4.13. Якщо наміри або дії Клієнта по’вязані з використанням технічних або інших особливостей (торгівельних умов, роботи обладнання, програмних засобів) з ціллю отримання прибутку здебільшого шляхом маніпулювання даними умовами (як на окремо узятому рахунку, так і на групі взаємопов’язаних рахунків), Компанія має право відмінити операції, класифікуючи їх як неторгівельні, а у випадку подальших зловживань, - закрити рахунок (рахунки) Клієнта у примусовому порядку з виплатою сум, депонованих на торгівельний рахунок (рахунки).

 • 4.14. Клієнт несе повну відповідальність за здійснення торгівельних операцій з використанням додаткових функцій клієнтського торгівельного терміналу, таких як Trailing Stop або Expert Advisor. Дані функції, їх виконання та характеристики напряму залежать від клієнтського торгівельного терміналу та не можуть контролюватися сервером Компанії.

 • 4.15. Клієнт згоден з тим, що Компанія має право вимагати від Клієнта припинення роботи торгівельного радника на рахунку Клієнта, якщо кількість запитів на сервер перевищує розумні межі, наслідком чого є підвищене навантаження на сервер.

 • 4.16. Компанія залишає за собою право зменшити кредитне плече, а також збільшити маржинальні вимоги, керуючись підвищеною волатильністю або низькою ліквідністю на ринку, виходячи із поточної ринкової ситуації.

5. Загальні положення торгівлі Бінарними опціонами.

 • 5.1. Клієнт відкриває рахунок типу W-OPTION для торгівлі «Американськими/Європейськими» бінарними опціонами або рахунок типу W-PROFI для торгівлі «Форекс опціонами 0-100» на сайті Компанії у захищеній частині сайту- персональному Кабінеті Трейдера. У результаті реєстрації клієнту виділяється номер торгівельного рахунку (логін та торгівельний пароль).

 • 5.2. Кожен фінансовий контракт на даному сайті являється індивідуальною угодою між Клієнтом та Компанією і не являється цінним папером, не підлягає обговоренню або призначенню третій особі.

 • 5.3. Основними засобами подання заявок на придбання «Американських/ Європейських» бінарних опціонів являються платформи: WebTrader, MetaTrader 4 та мобільні додатки для iOs і Android. Обробка торгівельних розпоряджень виконується на базі торгівельного серверу Мetatrader 4, у режимі виконання «Market Execution».

 • 5.3.1. Десктопна версія клієнтського терміналу MetaTrader 4 використовується для торгівлі «Американськими/Європейськими» опціонами у комплексі з додатковим додатком FX LITE, інтерфейс якого дозволяє задавати параметри опціону. Завантажити та встановити додаткове програмне забезпечення FX LITE for MT4 на персональний комп’ютер можна у спеціальному розділі сайту.

 • 5.3.2. На рахунках для торгівлі бінарними опціонами всіх видів дозволяється використання Expert Advisors.

 • 5.3.3. Торгівельний термінал MetaTrader 4 може використовуватися для торгівлі «Американськими/Європейськими» опціонами самостійно, без додаткового додатку FX LITE. У даному випадку необхідно використовувати поле «коментар» стандартного діалогового вікна відкриття ордера, де вручну, або функціями EAs, необхідно вказати параметри експірації опціона у форматі “BO exp:120” (де 120 – час експірації у секундах).

 • Для «Американських/Європейських» опціонів слід використовувати лише існуючі періоди експірацій, значення яких доступні на сайті у розділі «попередні розрахунки»

 • 5.3.3.2. Параметри вказання експірацій та форма подання запиту для «Форекс опціонів 0-100» наведені у відповідному розділі.

 • Мобільні додатки для торгівлі «Американськими/Європейськими» бінарними опціонами на пристроях iPhone/iPad, Android необхідно встановити з відповідних каталогів App Store і Google Play Market.

 • 5.4 Для торгівлі в компанії доступні 3 види бінарних опціонів. На рахунках типу W-OPTION - «Американські та Європейські» опціони; на рахунках W-PROFI: «Форекс опціон 0-100».

 • Умови торгівлі по «Європейським опціонам»:

 • 5.5 Торгівельні активи «Європейських бінарних опціонів» доступні лише на рахунку типу W-OPTION та містять в закінченні найменування символу приставку “b” (EURUSDb, AUDUSDb, XAUUSDb, і так далі) і знаходяться у навігаційному розділі меню Binary Options платформи WebTrader, «Огляд ринку» платформи Meta Trader 4.

 • 5.5.1. Укладаючи контракт на купівлю бінарного опціону, Клієнт може обрати тільки два напрямки: UP/ ВВЕРХ (опціон на підвищення) и DOWN/ ВНИЗ (опціон на зниження), попередньо встановивши необхідні параметри угоди.

 • 5.5.2 Опціон на підвищення UP/ВВЕРХ вважається виконаним з позитивним результатом, якщо на момент експірації ціна на базовий актив вища, ніж у момент укладання контракту.

 • 5.5.3 Опціон на зниження DOWN/ВНИЗ вважається виконаним з позитивним результатом, якщо на момент експірації ціна на базовий актив нижча, ніж у момент укладання контракту.

 • 5.5.4 Опціон вважається виконаним з результатом «нічия», якщо з моменту укладання контракту ціна на базовий актив не змінилася та залишилася на тому ж рівні що і в момент укладання контракту. В такому випадку сума, інвестована в опціон, повертається на баланс торгівельного рахунку у 100% обсязі.

 • 5.5.5 «Європейський опціон» завершується виключно у дату/ час завершення періоду експірації. Достроково закрити опціон не можна.

 • 5.5.6 Розміри винагородженнь Payout Win/Виплата та збитків Payout Loss/Втрати по кожному базовому активу «Європейського опціону» визначені в параметрах контракту до його укладання, а також у спеціальному розділі сайту «попередні розрахунки». Розміри Payout Win та Payout Loss виражені у відсотках від суми інвестування в опціон і не можуть бути змінені до часу експірації придбаного опціону.

 • 5.5.7 Розрахунки Payout Win та Payout Loss, періоди експірації опціонних контрактів для базових активів «європейських опціонів» визначаються Компанією виходячи з ситуації на ринку, очікуваного рівня відсоткових ставок, важливих економічних новин, волатильності ринку та інших ринкових умов, сукупність яких визначає параметри опціону, що купується.

 • 5.5.8 Розміри Payout Win та Payout Loss можуть бути змінені лише для нових контрактів.

 • Умови торгівлі по «Американським опціонам».

 • 5.6. Торгівельні активи «Американських бінарних опціонів» містять в закінченні найменування символу приставку “ab” (EURUSDab, AUDUSDab, XAUUSDab, і так далі) і знаходяться у навігаційному розділі меню Binary Options платформи WebTrader, «Огляд ринку» платформи Meta Trader 4.

 • 5.6.1 Укладаючи контракт на купівлю бінарного опціону, Клієнт може обрати тільки два напрямки: UP/ ВВЕРХ (опціон на підвищення) и DOWN/ ВНИЗ (опціон на зниження), попередньо встановивши необхідні параметри угоди.

 • 5.6.2 Опціон на підвищення UP/ВВЕРХ вважається виконаним з позитивним результатом, якщо на момент експірації ціна на базовий актив вища, ніж у момент укладання контракту.

 • 5.6.3 Опціон на зниження DOWN/ВНИЗ вважається виконаним з позитивним результатом, якщо на момент експірації ціна на базовий актив нижча, ніж у момент укладання контракту.

 • 5.6.4 «Американський опціон» може бути закритий достроково. При цьому існує інтервал часу «freeze time», який визначає можливість дострокового закриття для купленого опціону одразу після його покупки та після строку його завершення. Параметри freeze time визначені у спеціальному розділі сайту Компанії «попередні розрахунки».

 • 5.6.5 За дострокове закриття стягується додаткова комісія у розмірі 40% від суми інвестування в опціон. Параметри комісії за дострокове закриття визначені у спеціальному розділі сайту Компанії «попередні розрахунки».

 • 5.6.6. Американський опціон не передбачає повернення інвестиції у випадку програшу.

 • 5.6.7 Опціон вважається виконаним з результатом «нічия», якщо з моменту укладання контракту ціна на базовий актив не змінилася та залишилася на тому ж рівні що і в момент укладання контракту. В такому випадку сума, інвестована в опціон, повертається на баланс торгівельного рахунку у 100% обсязі.

 • 5.6.8 Розміри винагородження Payout Win/Виплата по кожному базовому активу «Американського опціону» визначені в параметрах контракту до його укладання, а також у спеціальному розділі сайту «попередні розрахунки». Розміри Payout Win та Payout Loss виражені у відсотках від суми інвестування в опціон і не можуть бути змінені до часу експірації придбаного опціону.

 • 5.6.9 Розрахунки Payout Win/Виплата, розміри комісій за дострокове закриття, рівень freeze time а також періоди експірації для базових активів «Американських опціонів» визначаються Компанією виходячи з ситуації на ринку, очікуваного рівня відсоткових ставок, важливих економічних новин, волатильності ринку та інших ринкових умов, сукупність яких визначає параметри опціону, що купується.

 • 5.6.10. Розміри Payout Win, комісія за дострокове закриття, а також рівень freeze time можуть бути змінені лише для нових контрактів.

 • 5.6.11. При достроковому закритті відбувається перерахунок прибутку/ збитку пропорційно часу, що пройшов, до часу повного завершення придбаного контракту.

 • 5.6.12 Базові активи на «Американські опціони» не підтримують повного або часткового хеджування опціонних контрактів.

 • Умови торгівлі для «Форекс опціон 0-100»

 • 5.7. Торгівельні активи «Форекс опціонів 0-100» доступні лише на рахунку типу W-OPTION та містять в закінченні найменування символу приставку “-bt ” (EURUSD-bt, AUDUSD-bt, XAUUSD-bt і так далі) і знаходяться у навігаційному розділі меню «Форекс» платформи WebTrader, «Огляд ринку» платформи Meta Trader 4.

 • 5.7.1. Для укладання контрактів на купівлю опціонів «Форекс опціон 0-100» використовується торгівельний термінал Meta Ttader 4 самостійно без додаткових додатків. Виконання відбувається у режимі «Instant execution”.

 • 5.7.2. Базові активи «Форекс опціонів 0-100» об’єднані у групу інструментів FX Option 0-100 в платформі Meta Trader4.

 • 5.7.3. Джерелом котирувань являється базовий Форекс символ відповідної валютної пари.

 • 5.7.4. Котирування базових активів «Форекс опціонів 0-100» мають розрядність 4/2 знаки після коми.

 • 5.7.5. Укладаючи контракт на купівлю бінарного опціона, Клієнт використовує стандартне вікно ордера платформи Meta Trader 4 та обирає один із напрямків: BUY/ ВВЕРХ (опціон на підвищення) або SELL/ ВНИЗ (опціон на зниження).

 • 5.7.6. Опціон на підвищення курсу BUY здійснюється за ціною ASK і закривається за ціною BID. Опціон на підвищення курсу вважається закритим з позитивним результатом, якщо ціна закриття (BID) більша за ціну відкриття.

 • 5.7.7. Опціон на зниження курсу SELL здійснюється за ціною BID і закривається за ціною ASK. Опціон на зниження курсу вважається закритим з позитивним негативним результатом, якщо ціна закриття (ASK) менша за ціну відкриття.
 • 5.7.8. Значення Payout win ті Payout loss для «Форекс опціон 0-100» завжди дорівнюється 100%.

 • 5.7.9. Мінімальний строк експірації – 1 година, максимальний – 5 днів. Період експірації вказано у полі «коментар» вікна ордера в годинах або форматі D1, D2, ..D5.

 • 5.7.10. «Форекс опціон 0-100» не може бути закритий достроково.

 • 5.7.11. У випадку якщо час експірації опціону припадає на вихідний день, то ціною закриття вважається перший тик (зміна ціни), що надійшов після початку торгівельної сесії наступного тижня.

 • 5.7.12. Якщо з моменту укладання контракту і до моменту експірації «Форекс опціон 0-100» ціна на базовий актив не змінилася та залишилася на тому ж рівні: SELL опціон буде закритий з позитивним профітом, BUY опціон – з негативним.

 • 5.7.13. Ціною закриття «Форекс опціон 0-100» являється перший тик, який прийшов після закінчення строку контракту (експірації).

 • Загальні умови торгівлі «Бінарними опціонами»

 • 5.8 Умови укладання опціонних контрактів вказані у спеціальному розділі сайту Компанії, на сторінці «як торгувати бінарними опціонами» та «попередні розрахунки».

 • 5.9 При спробі укласти контракт на суму, що перевищує розмір максимальної інвестиції для певного типу рахунку, термінал буде видавати повідомлення про помилку Invalid Volume або Off quotes.

 • 5.10 При спробі укласти контракт на суму, меншу за розмір мінімальної інвестиції для певного типу рахунку, термінал буде видавати повідомлення про помилку Invalid Volume або Off quotes.

 • 5.11 У момент укладання опціонного контракту, відбувається відкриття торгівельного ордеру з негативним профітом, що дорівнює сумі інвестованої в опціон. По закінченню строку експірації опціонного контракту, торгівельний ордер закривається значенням профіту в залежності від результату угоди.

 • 5.12 Компанія має право відмінити запит на придбання фінансового контракту, якщо на балансі торгівельного рахунку не достатньо коштів для придбання такого контракту.

 • 5.13 Поточними курсами на базові активи, що пропонує Компанія для торгівлі бінарними опціонами, являються курси, розраховані Компанією на підставі міжбанківської торгівельної інформації, яка надходить від інформаційних агентств контрагентів Компанії.

 • 5.14Котирування на базові активи Американських та Європейських бінарних опціонів представляють собою середні ціни, які формуються шляхом додавання ціни на покупку (Ask) та ціни на продаж (Ask) і розраховуються за формулою: (Ask+Bid)/2 = Middle Price.

 • 5.15 Клієнт сповіщений та згоден з тим, що ціни на базові активи Американських та Європейських бінарних опціонів на ринку можуть відрізнятися від цін на ринку FOREX. До розглядання не будуть прийматися рівні цін, отримані від сторонніх джерел. Усі питання, пов’язані із визначенням рівня цін, сторони розглядають виходячи з даних Компанії.

 • 5.16 Торгівля бінарними опціонами доступна з понеділка по п’ятницю в часовому інтервалі з 00:05 до 23:59, окрім вихідних та святкових днів. Якщо експірацію назначено на вихідний або святковий день, опціон буде виконано у цей день.

 • 5.16.1 Компанія має право вносити зміни до розкладу торгівлі на ринку опціонів без попереднього сповіщення про такі наміри. У таких випадках торгівельний термінал буде видавати повідомлення «Market is closed/ Ринок закритий».

 • 5.16.2 Інформація, представлена у розділі «попередні розрахунки», являє собою лише ознайомчий характер. Актуальними значеннями являються рівні, які відображено у формі подання запиту на придбання опціону, до моменту його придбання.

 • 5.16.3. Час обробки торгівельних розпоряджень при укладанні контракту на придбання бінарних опціонів чітко не регламентований і може складати від 0,1 до 3 секунд.

 • 5.16.4. При використанні механічних торгівельних систем, таких як Expert Advisors, Scripts, розрахунковий час обробки торгівельних розпоряджень на рахунках W-OPTION може бути збільшений для забезпечення додаткової перевірки торгівельних запитів на коректність цін та можливості укладання опціонного контракту.

 • 5.17 Компанія залишає за собою право зупинити опціонну торгівлю, якщо підставою для таких дій Компанії будуть події, вказані в пункті 4.10 даного Договору, включаючи, але не обмежуючись ними; особливі ринкові умови, такі як незвична волатильність або низька ліквідність базових активів, що надаються Компанією для торгівлі, неможливість розрахувати ціну контракту, розмір винагородження/ збитків, а також присутність обставин, наявність яких, на думку Компанії, зробить недоцільним надання даних послуг Компанією.

6. Умови використання «Бонус на депозит +50%»

 • 6.1. Бонус може бути нарахований на будь-який тип торгівельного, а також СЕЙФ рахунку із списку пропонованих рахунків Компанії, незалежно від дати відкриття рахунку, валюти депозиту та валюти рахунку.

 • 6.2. Клієнт має право на отримання бонусу за умови поповнення рахунку на суму, еквівалентну 100 USD та більше.

 • 6.3. Загальна кількість нарахованих бонусів у межах проведення акції необмежена.

 • 6.4. Бонус нараховується у виді кредиту і не доступний до зняття.

 • 6.5. При нарахуванні кредитного бонусу баланс торгового рахунку не змінюється.

 • 6.6. При виведенні коштів з торгівельного рахунку, на який було нараховано бонус, відбувається пропорційне списання бонусних коштів у розмірі 50% від суми виводу відносно суми нарахованого бонусу.

 • 6.6.1. При переказі коштів з торгівельного рахунку, на який було нараховано бонус, сума бонусних коштів списується пропорційно сумі переказу відносно нарахованого бонусу. При цьому на торгівельний рахунок, на який було здійснено переказ, нараховується бонус у розмірі 50% від суми переказаних коштів.

 • 6.7. Бонус не може бути використаний при торгівлі бінарними опціонами.

 • 6.8. Бонус являється власністю Компанії та може бути відкликаний у будь-який час без пояснення причин.

 • 6.8.1. Бонус не може бути програно. У випадку виникнення негативного плаваючого прибутку (Equity) на торгівельному рахунку, розрахунок маржинальних вимог цілком залежить від власних коштів на рахунку.

 • 6.8.2. Клієнт має право відмовитись від нарахування бонусних коштів, для цього необхідно зняти відмітку у відповідній строчці Кабінету трейдера, виконуючи поповнення торгівельного рахунку на суму, еквівалентну 100 USD або більше.

 • 6.8.3. Клієнт може відмовитись від бонусу після його зарахування на торгівельний рахунок, створивши запит у службу підтримки Компанії з персонального Кабінету трейдера.

 • 6.8.4. Кредитний бонус не може приймати участь у торгівлі опціонами 0-100. У випадку придбання опціонного контракту на кошти кредитного бонусу, суму кредитних коштів буде відкликано, а всі відкриті угоди будуть закриті з поточним значенням профіту.

 • 6.9. Компанія має право припинити акцію «Бонус на депозит +50%» у будь-який час без пояснення причин.

7. Умови використання «Бонус-ваучер»

 • 7.1. Бонус-ваучер може бути нарахований на будь-який тип торгівельного рахунку із списку рахунків Компанії, доступних для відкриття.

 • 7.2. Умовою для зарахування бонус-ваучера являється наявність верифікованого телефону.

 • 7.3. Бонус-ваучер може бути нарахований у якості заохочувального призу за участь у конкурсах, промо-акціях Компанії, а також інших заходах, що проводяться Компанією. Виконання умов для отримання бонус-ваучера у кожному конкретному випадку може бути обговорено додатково, у межах проведення такого заходу.

 • 7.4. Бонус-ваучер не підлягає зняттю, якщо інше не обговорено у додаткових умовах про які повідомляється у п. 7.3.

 • 7.4.1. Кошти, отримані при зарахуванні бонусу, можливо використовувати лише для торгівлі на продуктах, що пропонуються Компанією.

 • 7.4.2. Прибуток, отриманий у результаті використання коштів бонус-ваучера, може бути виведений у будь-якому обсязі.

 • 7.4.3. Компанія має право відмовити у виведенні прибутку, одержаного у результаті використання коштів бонус-ваучера, за тими реквізитами, які вказав Клієнт при оформленні заявки на виведення. При цьому Компанія зобов’язана надати можливість виведення коштів таким платіжним методом і у ту платіжну систему, яку Компанія, на власний розсуд, вважає можливою для виведення коштів.

 • 7.4.4. Компанія має право не нараховувати або відмінити нарахування за ставкою річного відсотка (IR), отриманого за рахунок бонусних коштів.

 • 7.5. У разі необхідності Компанія має право запросити у клієнта будь-який ідентифікаційний документ, що підтверджує особистість клієнта згідно з політикою AML Компанії.

 • 7.6. Бонус-ваучер являється власністю Компанії і може бути відмінений у будь-який момент за наявності підстав вважати, що бонусні кошти використовуються не за цільовим призначенням. А також у випадках зловживання бонусною програмою Компанії. Такими зловживаннями можуть бути, включаючи, але не обмежуючись: використання проксі-серверів при торгівлі на бонусні кошти; наявність декількох торгівельних рахунків із суміжною торгівельною стратегією, і так далі. У випадку таких виявів, профіт, одержаний з використання бонусних коштів, підлягає відміні.

 • 7.7. Компанія залишає за собою право анулювати призові кошти за умови, якщо прибуток, отриманий понад призових коштів, складе більше ніж 150%.

 • 7.8. Заохочувальний бонус не підлягає зняттю та є доступним лише для здійснення торгівельних операцій. Прибуток, одержаний у результаті торгівлі бонусними коштами на торгівельних рахунках W-CENT,W-PROFI, W-ECN може бути виведений у будь-якому обсязі, на рахунках W-OPTION (Бінарні опціони) – тільки за умови виконання обігу по рахунку, що дорівнюється десятикратному розміру бонуса. Бонус * 10

8. Умови програми WorldForexClub

 • 8.1 В програмі лояльності World Forex Club можуть приймати участь всі Клієнти компанії.

 • 8.2 При активації програми World Forex Club учаснику розраховується клубний коефіцієнт та присвоюється статус профілю в клубі. Розрахунок клубного коефіцієнту залежить від віку профілю, торгівельного обігу та суми коштів, що знаходяться на усіх рахунках профілю.

 • 8.2.1. Торгівельний обіг розраховується у лотах та/ або сумі всіх коштів інвестованих у Бінарні опціони.

 • 8.2.2 Кошти профілю розраховуються з величини балансів або суми всіх коштів профілю з урахуванням відкритих позицій.

 • 8.3 Складений клубний коефіцієнт клубу оновлюється 1 раз на добу.

 • 8.4 Розрахунок та нарахування клубних балів відбувається протягом 10-15 хвилин після закриття торгівельної позиції.

 • 8.4.1 Розрахунок балів здійснюється на неперекритий об’єм по торгівельному інструменту.

 • 8.4.2 Для частково або повністю хеджованих торгівельних ордерів розрахунок балів буде здійснюватися після закриття всіх ордерів, що приймали участь у локі та перетинались із розрахунковим ордером.

 • 8.4.3 Кількість балів визначено базовою величиною для кожного торгівельного інструменту, залежить від його об’єму та клубного коефіцієнту, який помножується на базову величину. Попередні розрахунки виконуються у спеціальному розділі програми World Forex Club.

 • 8.4.4. Клубні бали не розраховуються та не нараховуються при торгівлі бінарними опціонами групи «Форекс опціон 0-100».

9. Додаткові сервіси «Персональний сейф» та «Переказ коштів»

 • 9.1. Усім Клієнтам доступний сейф у валютах USD, EUR, RUB, UAH.

 • 9.2. На всі кошти в сейфі нараховується річний відсоток в залежності від валюти сейф рахунку.

 • 9.2.1. Нарахування річного відсотку відбувається в кінці календарного місяця.

 • 9.2.2. У випадку якщо на торгівельних рахунках профілю протягом трьох календарних місяців не здійснюються торгівельні операції, компанія має право зменшити відсоткову ставку в три рази.

 • 9.3. Клієнту доступний миттєвий переказ коштів між усіма типами торгівельних рахунків профілю, а також сейф рахунком.

 • 9.3.1. Конвертація коштів між рахунками з різними валютами відбувається за курсом центральних банків країн, валюти яких приймають участь в обміні.

 • 9.3.2. Компанія має право змінити курси внутрішнього обміну між рахунками профілю та встановити комерційні курси в залежності від ринкових умов.

 • 9.4. Клієнт погоджується з тим, що додаткові сервіси Компанії являються виключно маркетинговим інструментом, створеним для додаткової мотивації клієнтів, і не являються банківською послугою. У випадку маніпуляцій або зловживань додатковими сервісами «Персональний сейф» та «Переказ коштів», Компанія має право відмінити різницю на балансі профілю, збільшену виключно за рахунок використання даних сервісів.

10. Розгляд звернень, претензій та суперечок

 • 10.1. Усі суперечки сторони намагаються врегулювати шляхом переговорів та переписки. Претензії Клієнта приймаються Компанією до розгляду лише у письмовому вигляді та у строк не пізніше трьох календарних днів з дати виникнення суперечливої ситуації.

 • 10.2. Всі звернення Клієнта вважаються офіційними та розглядаються як звернення у письмовому вигляді/ формі, якщо створені з використанням інтерфейсу сайту Компанії (в Кабінеті Трейдера), за допомогою електронної пошти за адресою відповідних служб Компанії або звичайною поштою. Не вважаються письмовими зверненнями ті, що здійснюються за допомогою онлайн-комунікаторів: ICQ, чата онлайн-підтримки та подібних.

 • 10.3. Строк розглядання Компанією претензій Клієнта складає не більше десяти робочих днів з моменту отримання від Клієнта всіх необхідних та достатніх даних, пов’язаних із даною претензією та потрібних для її вирішення.

 • 10.4. У випадку виникнення суперечливості по операціям або стану торгівельного рахунку Клієнта, сторони розглядають протоколи операцій Клієнта виходячи з даних Компанії.

Компанія «World Forex»
Адреса: Govant Building, Kumul Highway,
Port Vila, Vanuatu.